MELLANSTYCKEN - PA, IPA & UK

MELLANSTYCKEN  -  PA, IPA & UK

MELLANSTYCKEN  -  PA, IPA & UK    

Vi har ett brett sortiment av mellanstycken och universalknutar för ökad flexibilitet mellan olika hylsanslutningar och drivtappar på maskiner. 

Med Momentos kompakta insatsövergångar till mindre fyrkant reduceras bygghöjden till ett minimum.

IPA är försedd med magnet som håller dem i rätt läge.     

We have a wide range of adapters and universal joints for
increased flexibility between different socket connections and
drive lugs on the machine. With Momento's compact efforts
reduced overall height to a minimum. IPA is provided with
magnet that keep them in the right position.