AD MIKROAVFETTNING

AD MIKROAVFETTNING

MIKROAVFETTNING AD    

Fordonstvätt kombinerat med avfettning.     

Avfettningsmedel lämpligt för rengöring av starkt nedsmutsade fordon, motorer, verkstadsmaskiner mm. 

AdProLine® Mikroavfettning spädes med vatten 1:1-1:10, beroende på nedsmutsningsgrad. Observera att produkten p.g.a. hög koncentration är mycket svår att skölja av vid användning i koncentrerad form.

Applicera produkten genom att spruta på med lågt tryck.

Låt verka 2-5 minuter och skölj därefter noggrant med vatten.

Kan även användas i bad för manuell rengöring eller maskintvätt.

Tvätta aldrig i starkt solsken och låt aldrig produkten torka in innan den sköljs av med vatten.


Tekniska data
Färg                        Klar
Form/konsistens     Vätska        
Lukt                         Låg egendoft
Löslighet i vatten    Vattenlöslig
Kokpunkt                >100°C
Flampunkt               >120°C
pH                          ~9
Densitet (kg/m3)     Ca 1,0
Lagring                  +15 - +25°C.