MIKROAVFETTNING

MIKROAVFETTNING

MIKROAVFETTNING

 

Bra på vägsalt   

Mikroavfettning är en kombination av alkalisk- och petroleumbaserad avfettning.

Produkten innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet till vatten, vilket gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumets effekt.

Med AdProLine® Mikroavfettning kan du ersätta traditionella kallavfettningsmedel.

Produkten är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt.

Bruksanvisning: 

 • AdProLine® Mikroavfettning spädes med vatten 1:1-1:10, beroende på nedsmutsningsgrad.
 • Observera att produkten p.g.a. hög koncentration är mycket svår att skölja av vid användning i koncentrerad form.
 • Applicera produkten genom att spruta på med lågt tryck.
 • Låt verka 2-5 minuter och skölj därefter noggrant med vatten.
 • Kan även användas i bad för manuell rengöring eller maskintvätt.
 • Tvätta aldrig i starkt solsken och låt aldrig produkten torka in innan den sköljs av med vatten.

 

Tekniska data 

 • Färg                        Klar 
 • Form/konsistens     Vätska         
 • Lukt                         Låg egendoft   
 • Löslighet i vatten    Vattenlöslig  
 • Kokpunkt                >100°C   
 • Flampunkt               >120°C   
 • pH                          ~9   
 • Densitet (kg/m3)     Ca 1,0    
 • Lagring                  +15 - +25°C.

 

https://www.naturskyddsforeningen.se/fordonstvattmedel

 

Förpackningar:

 • 3x5 L
 • 25 L
 • 210 L
 • 1000 L  IBC