DUBBEL 6-KANT

DUBBEL 6-KANT

DUBBEL 6-KANT    

D6K betyder dubbel 6-kant. Dessa krafthylsor gör det enkelt att äntra skruven eftersom den har dubbelt 6-kants-grepp i hylsan.

Drivände med 4-kantsfäste:  1/2" - 1 1/2"

Nyckelvidd:                     10 - 105 mm 

Finns även tunnväggigt utförande.      

D6K means double 6-edge. These sockets make it easy to
board the screw as it has double 6-edge grip in the socket.
Available for square drives : 1/2"-1 1/2"
Wrench width between 10-105 mm.
Also available in thin-wall design.