PRISHÖJNING OLJOR

06.05.2021 13:44

PRISHÖJNING OLJOR

Pga råvolje  priset skjutit i höjden, +80% senaste 3 mån perioden. Så höjs priset på de flesta oljorna 1 maj.

Samt det kan vara leveranssvårigheter på vissa produkter, för många har handlat innan prishöjning, så lagren är tomma, och på vissa produkter kan leveranstiden vara längre än på den andra.