PRISHÖJNING

12/02/2017 21:25

13 FEBRUARI HÖJS PRISET PÅ GLYKOL OCH SPOLARVÄTSKA   

Världsmarknadshöjningar på etylen och etanol, gör att vi tvingas höja priserna enligt följande:

Blå Glykol: 1,50/L

Röd, Gul och Vit Glykol: 2,50/L


Spolarvätska Konc :  0,80/L

       Färdigblandad:  0,40/L