DESINFICERING COVID 19

03.07.2020 11:09

DESINFICERING AV ALLA YTOR  

Nu i covid-19 tider är det viktigt att hålla rent i sin närmiljö.

Även butiker, arbetsplatser måste ha ökad renhet, så vi kan begränsa spridningen av coronaviruset.


Våra produkter SURFIGEN 1 och 2, är lätt användbara.  Spraya på ytan som ska rengöras och desinficeras. Torka av med en ren bomullstrasa. 

SURFIGEN 1 FOAM är baserad på ammoniumsalter, och ger ett skum som aktivt rengör och desinficerar alla ytor.

SURFIGEN 2 är Alkohol baserad, den är lätt att använda på dörrhandtag, ledstänger, ratt, nycklar, vattenkranar etc